Ceník

Prodejní doba obědů po celý týden

6:30 - 8:00 / 11:15 - 11:45

Rychlý kontakt


  +420 721 200 488

Odhlašování stravy

Stanislava Sládková
  +420 605 412 481

S platností od 1. 1. 2023 dochází ke změně finančního normativu na dítě z důvodu nárůstu cen potravin a zachování kvality školního stravování. Prosíme rodiče o kontrolu inkasních limitů.

Ceník pro děti mateřské školy

Přesnídávka (cena ranní přesnídávky zahrnuje jídlo 11,- a celodenní pitný režim 4,-) 15,- 
Oběd 25,-
Svačina 11,-
Cena za celodenní stravu 51,-

Skupina dětí ve věku 7 let

Přesnídávka (cena ranní přesnídávky zahrnuje jídlo 12,- a celodenní pitný režim 4,-) 16,-
Oběd 30,-
Svačina 12,-
Cena za celodenní stravu 58,-

Ceník pro žáky základní školy

Typ strávníka Cena
1. Stupeň – skupina 7-10 let 30,-
2. Stupeň – skupina 11-14 let 35,-
3.Stupeň – skupina 15 let 40,-
Typ strávníka Cena
Skupina 7 - 10 let 30,- Kč
Skupina 11 - 14 let 35,- Kč
Skupina 15 let 40,- Kč
Typ strávníka Cena
SVAČINA PRO 1. STUPEŇ ZŠ  35,-
Cizí strávníci výdej u nás do jídlonosičů  95,- 
Cizí strávníci s dovozem do jídlonosičů 106,-
Cizí strávníci s dovozem v BOXU 115,-
CENA BOXU 20,-