Prodejní doba obědů po celý týden

6:30 - 8:00 / 11:15 - 11:45

Rychlý kontakt

  +420 583 416 523
  +420 721 200 488

Odhlašování stravy

Stanislava Sládková
  +420 605 412 481

S platností od 1. 1. 2023 dochází ke změně finančního normativu na dítě z důvodu nárůstu cen potravin a zachování kvality školního stravování. Prosíme rodiče o kontrolu inkasních limitů.

Ceník pro děti mateřské školy

Skupina dětí ve věku 3-6 let

  • Přesnídávka 15,-  (cena ranní přesnídávky zahrnuje jídlo 11,- a celodenní pitný režim 4,-)
  • Oběd 25,-
  • Svačina 11,-

Cena za celodenní stravu 51,-

 

Skupina dětí ve věku 7 let

  • Přesnídávka 16,- (cena ranní přesnídávky zahrnuje jídlo 12,- a celodenní pitný režim 4,-)
  • Oběd 30,-
  • Svačina 12,-

Cena za celodenní stravu 58,-

Ceník pro žáky základní školy

1. Stupeň – skupina 7-10 let 30,-

2. Stupeň – skupina 11-14 let 35,-

3.Stupeň – skupina 15 let 40,-

 

Ceník

Typ strávníka Cena
Skupina 7 - 10 let 30,- Kč
Skupina 11 - 14 let 35,- Kč
Skupina 15 let

40,- Kč

SVAČINA PRO 1. STUPEŇ ZŠ 35,- 

Cizí strávníci výdej u nás do jídlonosičů  95,-         

Cizí strávníci s dovozem do jídlonosičů  106,-  

Cizí strávníci s dovozem v BOXU    115,-       

CENA BOXU 20,-